0

เงื่อนไขการจองและเคลมสินค้า


 เงื่อนไขการจองและรับสินค้า


        1. เมื่อชำระมัดจำสินค้าแล้ว ลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำได้ทุกกรณี

        2. ลูกค้าต้องชำระมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือตามตกลง หากเกินเวลาทางร้านขออนุญาตตัดยอดออเดอร์

        3. ในกรณีพรีสินค้า ลูกค้าเก่าไม่ต้องมัดจำ  หากถึงกำหนดปิดพรีแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้ 

        4. ในกรณีพรีสินค้า ลูกค้าเก่าไม่ต้องมัดจำ  หากสินค้าเข้าแล้วลูกค้าไม่ชำระตามกำหนด ทางร้านขออนุญาตหักเงินยอดเต็มของสินค้าชิ้นนั้นกับใบพรีตัวอื่น รวมทั้งทางร้านสามารถนำสินค้าขายทอด       ตลาดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

        5. หากสินค้าเข้าถึงร้านแล้ว ลูกค้าต้องชำระภายในวันที่กำหนด หากเกินระยะเวลา ทางร้านขออนุญาตยึดมัดจำ และนำสินค้าขายทอดตลาดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

      

 เงื่อนไขการเคลมและคืนสินค้า


       1. สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี *

       2. ระยะเวลาการเคลมสินค้ามี 15 วัน นับจากวันแจ้งยอด 

       3. ลูกค้าต้องทำการถ่ายวีดีโอการเปิดกล่องสินค้าไว้ (ตั้งแต่การแกะกล่องน้ำตาล) เพื่อเป็นหลักฐานในการเคลม หากไม่มีวีดีโอขออนุญาตไม่รับเคลมสินค้า 

       4. หากสินค้าแตกหักเนื่องจากการขนส่ง ทางร้านจะทำการเปลี่ยนให้ใหม่ทันที ในเฉพาะกรณีที่มีสินค้าเหลือค้าง Stock หรือหลุดจอง

       5. กรณีสินค้าแตกหัก สามารถส่งกลับให้ทางร้านเคลมได้ **

       6. กรณีอะไหล่ / พาร์ท ไม่ครบ หรือต้องสั่งอะไหล่ใหม่ ต้องรอทางค่ายส่งมาให้ใหม่ ระยะเวลาขั้นต่ำ 30 วัน  หรือนานกว่านั้น ในกรณีที่ทางค่ายต้องผลิตพาร์ทชิ้นใหม่ (ทางร้านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายค่าส่งให้ลูกค้า)

       7. เนื่องจากสินค้าเป็นงานลงสีแบบ Handmade ทางร้านไม่รับประกันตำหนิสี / รอยขนแมว / ฟองอากาศ  เล็กน้อยๆ  

            7.1 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางร้าน/ค่าย หากทางเป็นหนิตำค่อนข้างใหญ่มาก สามารถส่งกลับมาแก้ไขได้ **

       8. เนื่องจากลักษณะของการผลิต ชิ้นส่วนอาจเปลี่ยนทิศทาง/รูปร่างในระหว่างการขนส่ง อันเนื่องมากจากการรัด/ความแน่นของช่องแพ็คเกจ หรือ อุณหภูมิ ทางร้านแนะนำให้ลูกค้าใช้ไดร์ร้อนเป่าจ่อชิ้นส่วนที่ต้องการดัดประมาณ 1-2 นาที ระยะห่างประมาณ 10 ซม รอให้ชิ้นส่วนนิ่ม และ ดัดให้เข้ารูปตามที่ต้องการและรอจนกว่าชิ้นส่วนนั้นเย็นลง หากไม่สามารถทำได้เองสามารถส่งกลับให้ทางร้านแก้ไขให้ได้ **

       


     * กรณีทางร้านไม่สามารถเคลมสินค้าได้ ทางร้านยินดีคืนเงินเต็มจำนวน หรือตามตกลง

     ** กรณีมีปัญหาสินค้าต้องส่งกลับ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการส่งกลับมา  หลังจากแก้ไขเสร็จแล้วทางร้านจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายการส่งกลับ

CLICK HERE

www.hobbyarenathai.com